แจ้งข่าวประกาศรับสมัครงาน

แบบฟอร์มแจ้งข่าวประกาศรับสมัครงาน เพื่อประกาศลงเว็บไซต์งานกิจการนิสิต

กรุณากรอกข้อมูลให้เป็นความจริง ข่าวที่ท่านแจ้ง จะได้รับการประกาศลงในเว็บไซต์ http://insa.buu.ac.th
*จำเป็นต้องกรอก
 •   Programmer
    ฝ่ายพัฒนา/วิจัย
    Web Programmer
    System Administrator
    Support Trainer
    อื่น ๆ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=2459