ถามมา-ตอบไป

เมื่อน้อง ๆ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม แล้วได้ย้ายเข้ามาศึกษาที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จากที่ต้องแต่งตัวแบบชุดนักเรียนแบบเดิม ๆ  เวลาเรียนเรียนเต็มทั้งวัน เปลี่ยนมาเป็นแต่งชุดนิสิต เรียนบ้างว่างบ้าง  แน่นอนว่าน้อง ๆ คงยังปรับตัวกันไม่ทัน และจะต้องมีข้อสงสัยในหลาย ๆ เรื่อง โดยคำถามคำตอบที่รวบรวมมานี้ เป็นคำถามยอดฮิตที่ อาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่ ๆ นิสิตพบกันบ่อยมากในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้น้อง ๆ เข้าใจในบางเรื่องมากขึ้นครับ

จะอัพเดทเพิ่มให้เรื่อย ๆ นะครับ  😀  ถ้าใครมีข้อสงสัยนอกเหนือจากนี้โพสถามด้านล่างเลยครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?page_id=956