มี.ค. 25

โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์กรค์ความรู้ตามพระราชดำริ

ด้วยสำนักราชเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายองค์กรค์ความรู้ตามพระราชดำริ โดยจัดทำเว็บไซต์ “สุขพอที่พ่อให้” สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดให้มีการประกวดบทความประกอบภาพ และวีดีทัศน์ “สุขพอที่พ่อให้” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

รายละเอียด

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3802

มี.ค. 25

การเฝ้าระวับมิให้นิสิตเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำยาชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่า B5 ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เป็นยากล่อมประสาท ลดความเครียด ช่วยให้นอนหลับ เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ประเภทที่ 4

จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังมิให้นักเรียน นักศึกษา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือยาดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด

รายละเอียด

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3799

มี.ค. 10

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปี ๒-๖)

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทผู้กู้ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา (ชั้นปี ๒-๖) 

 

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3796

ก.พ. 11

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนกิจกรรม 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

***ให้นิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา นำบัตรประจำตัวนิสิตพร้อมสำเนา ามารายงานตัวที่ สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น ๔ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์***

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3793

ก.พ. 11

ทุนการศึกษา “Korean Government Scholarship Program : KGSP”

ด้วยรัฐบาลเกาหลีให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอก ณ Kyonggi University สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.64 – 4.00 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://foreign.buu.ac.th

**ผู้สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ พี่ยุ สำนักงานคณบดี ชัั้น 5 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เพื่อรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป**

 

 

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3791

หน้า 1 จาก 3412345...102030...หน้าสุดท้าย »