ก.ค. 15

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้าและค่าประกันของเสียหาย) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าบริการหอพัก สำหรับนิสิตที่พักอาศัยในหอพัก 14 หอพัก 15 หอพัก 50 ปี เทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 และหอพักเทา-ทอง 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2556 เพื่อนำไปหักค่าใช้จ่ายที่หอพักเรียกเก็บ ได้แก่ค่ากุญแจกรณีไม่คืนกุญแจ เงินชดใช้กรณีทรัพย์สินภายในหอพักที่ชำรุดสูญหายหรือเสียหาย ค่าไฟฟ้า แล้วหากมีเงินเหลือืนเงินส่วนที่เหลือแก่นิสิต และกำหนดไว้ว่าให้นิสิตติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนภายใน 90 วัน หากพันกำหนดถือว่านิสตไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืน

โดยนิสิตสามารถดำเนินการได้ ตามประกาศแนบ  รายละเอียด

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3862

ก.ค. 15

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   รายละเอียด

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3856

มิ.ย. 20

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 4 ในพี้นที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บูรณาการสู่การสร้างประโยชน์ในรูปแบบของโครงการ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ ” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากองคมนตรี พร้อมทุนดำเนินงานโครงการ รวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท  โดยโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3852

มิ.ย. 20

โครงการ 2014 ASEAN-Korea Multimedia Competition

ด้วยสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ร่วมกับ ASEAN-Korea Center เชิญชวนนิสิตหรือผู้สนใจที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าแข่งขันในโครงการ 2014 ASEAN-Korea Multimedia Competition ภายใต้หัวข้อ ASEAN Lifestyle  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการจัดแสดงในนิทรรศการที่เมืองโซลและตามสถานที่จัดแสดงในท้องถ่ินเกาหลี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://mmc2014.aseankorea.org/#/   เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3849

มิ.ย. 06

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0351/2557 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระเภทผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ทราบและดำเนินการตามประกาศต่อไป  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataNews/3/  (รายละเอียด)

Permanent link to this article: http://insa.buu.ac.th/2010/?p=3840

หน้า 1 จาก 3612345...102030...หน้าสุดท้าย »