Dec 06

การตรวจสอบและรับพัสดุสำหรับนิสิต

สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ได้ส่งพัสดุหรือไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ โดยที่จ่าหน้าไว้ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ในอีกไม่นานนี้จะมีการเปิดให้บริการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพัสดุไปรษณียภัณฑ์ออนไลน์ ได้ที่เว็บงานกิจการนิสิต(http://insa.buu.ac.th/2010) จากนั้นเลือกเมนู “ตรวจสอบพัสดุไปรษณียภัณฑ์” จากนั้นให้ตรวจสอบชื่อของท่านแล้วนำบัตรนิสิตไปรับ  และจะประกาศการเปิดใช้ระบบเป็นทางการในภายหลัง

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?p=209

หน้า 39 จาก 39« หน้าแรก...102030...3536373839