จะใช้บริการยืมหนังสือจากสำนักหอสมุดได้อย่างไร ?

การใช้บริการของสำนักหอสมุด น้อง ๆ จะต้องพกบัตรนิสิตแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการนะครับ หากต้องการจะหาหนังสือก็สามารถค้นหาโดยให้คอมพิวเตอร์ที่ทางสำนักหอสมุดจัดไว้โดยใช้เครื่องมือ Web Opac ได้ แต่ที่สำคัญที่สุด ในการเข้าใช้งานหรือยืมหนังสือลองตรวจสอบดูด้วยนะครับว่า ก่อนที่จะเอาหนังสือออกจากสำนักหอสมุดได้ทำการยืมเรียบร้อยแล้วหรือยัง เพราะถ้าหากยังไม่ได้ยืม แล้วนำหนังสือออกจากหอสมุด หรือหยิบติดมือมา เครื่องตรวจจับจะร้อง แล้วน้องการใช้บริการของสำนักหอสมุด น้อง ๆ จะต้องพกบัตรนิสิตแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการนะครับ หากต้องการจะหาหนังสือก็สามารถค้นหาโดยให้คอมพิวเตอร์ที่ทางสำนักหอสมุดจัดไว้โดยใช้เครื่องมือ Web Opac ได้ แต่ที่สำคัญที่สุด ในการเข้าใช้งานหรือยืมหนังสือลองตรวจสอบดูด้วยนะครับว่า ก่อนที่จะเอาหนังสือออกจากสำนักหอสมุดได้ทำการยืมเรียบร้อยแล้วหรือยัง เพราะถ้าหากยังไม่ได้ยืม แล้วนำหนังสือออกจากหอสมุด หรือหยิบติดมือมา เครื่องตรวจจับจะร้อง แล้วน้องจะโดนตัดคะแนนความประพฤติครับจะโดนตัดคะแนนความประพฤติครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%88