จำเป็นไหมที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง ?

เราไม่ได้บังคับให้เข้าร่วม แต่แนะนำว่าควรที่จะเข้าครับ ไม่เฉพาะกิจกรรมรับน้องอย่างเดียว เพราะในทุกกิจกรรมนี้จะทำให้เราได้เพื่อนใหม่ รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ และได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และในบางครั้งเวลาที่มีข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงถึงน้อง ๆ พี่เค้าจะมาแจ้งให้น้อง ๆ ทราบก่อน เช่น ทุนการศึกษา

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2