ชุดพิธีการ จำเป็นที่จะต้องมีไหม และจะต้องใส่เมื่อไหร่ ?

ชุดพิธีการทุกคนควรมีคนละ 1 ชุดเป็นอย่างต่ำครับ จะใส่ในงานพิธีสำคัญต่าง ๆ เช่น งานปฐมนิเทศ งานเฉลิมพระชนมพรรษา เข้ารับเสด็จในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  และถ้ายังไม่มีน้องสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านสินค้าตรามหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร.

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95