ต้องการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ไหน ?

น้อง ๆ สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้น้องดูข้อมูลห้องพักของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่เว็บไซต์คณะ (http://www.informatics.buu.ac.th) และน้องอย่าลืมตรวจดูตารางสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องได้จากเว็บทะเบียน (http://reg.buu.ac.th) ด้วยว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องว่างช่วงเวลาไหน จะได้ไม่ต้องไปรอเก้อ และหลีกเลี่ยงการไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงพักกลางวันนะครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2