ต้องการขอคีย์การ์ดเพื่อใช้ห้องปฏิบัติการที่ทางคณะได้จัดไว้ให้ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ให้น้องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “ขอมีบัตรเข้าห้องปฏิบัติการ (Card Form)”  ได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์คณะ (http://www.informatics.buu.ac.th) จากนั้นกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งที่ อ.เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  แล้วมารับบัตรในวันรุ่งขึ้นพร้อมชำระค่ามัดจำบัตร 150 บาทครับ (ค่ามัดจำนี้จะได้คืนในกรณีจบการศึกษาแล้วคืนบัตรนะครับ)

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88