ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทำอย่างไรดี ?

น้อง ๆ สามารถ ติดต่อขอ Account และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวนิสิตของ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 101 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 24.00 น. ระหว่างปิดภาคเรียนเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยสามารถรอรับ Account ได้ทันที โดยจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 180 วัน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง โดยรหัสผ่านของสำนักคอมพิวเตอร์ จะใช้บริการร่วมกับบริการดังต่อไปนี้

  1. BUU WiFi
  2. BUU Live Mail (http://studentmail.buu.ac.th/)
  3. ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา
  4. ระบบ e-learning (http://ncourse.buu.ac.th)
  5. ระบบบริการปลดหนี้สินของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (http://cleardebt.buu.ac.th)
  6. ระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (http://affair.buu.ac.th)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ict.buu.ac.th

ส่วนรหัสผ่านของระบบบริการการศึกษา จะใช้ร่วมกับ ระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน (http://assess.buu.ac.th) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ict.buu.ac.th

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95