ถ้าสอบกลางภาคแล้ว รู้ตัวว่าวิชานั้นจะเรียนไม่รอด มีทางออกไหมครับ ?

พี่ขอแนะนำนะครับ ถ้าคะแนนไม่น้อยถึงกับน่าเกลียด แบบต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ค่า Mean) ขอแนะนำว่าลองสู้ต่อในปลายภาค ตั้งใจขึ้นให้มากกว่าเดิมแล้วจะมีโอกาสผ่านครับ แต่ถ้าไม่ไหวจริง ๆ คงต้องทำเรื่องของดเรียนบางรายวิชา หรือที่เรียก ๆ กันติดปากว่า ดรอป (Drop) โดยการดรอปจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบปลายภาคประมาณ 2 สัปดาห์ครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b1