ทางบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ไม่อยากกู้ กยศ. สามารถผ่อนจ่ายค่าเทอมได้ไหม ?

ไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ครับ แต่แนะนำให้น้องกู้เงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดีกว่าครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2