ทางบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องการใช้บริการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

น้อง ๆ ต้องคอยติดตามข่าวสารการรับสมัคร ว่าเปิดรับสมัครและยื่นหลักฐานเมื่อไร (ติดตามได้จากเว็บงานกิจการนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือเว็บกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย http://affair.buu.ac.th) เมื่อเปิดรับสมัครแล้ว สามารถไปยื่นหลักฐานได้ที่ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ตรงข้าม 7-Eleven โทร 0-3810-2533

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2-2