ลืมรหัสผ่านของระบบบริการการศึกษา (เว็บทะเบียน) ทำอย่างไรดี ?

ถ้าน้องลืมรหัสผ่านของเว็บทะเบียน ให้น้องติดต่อที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต ที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร ภปร. ในวันและเวลาราชการครับ  และในการเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งของเว็บทะเบียนและของสำนักคอมพิวเตอร์ แนะนำว่าห้ามให้ตัวอักษรภาษาไทย หรืออักขระพิเศษนะครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81