หากต้องการให้ทางบ้านส่งเอกสารหรือพัสดุมาจะต้องทำอย่างไร ?

หากน้อง ๆ ต้องการให้ทางบ้านส่งไปรษณียภัณฑ์มา เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้น้องจ่าหน้าโดยระบุชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมระบุสาขาวิชา ส่วนที่อยู่ระบุว่า “คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20131” และให้นำบัตรประจำตัวนิสิตมารับไปรษณียภัณฑ์ได้ที่ สำนักงานการจัดการศึกษา ชั้น 4  อาคารสิรินธร ในวันและเวลาราชการ โดยของจะเข้าทุกวัน ในเวลา 15.00 น. โดยประมาณครับ  (น้อง ๆ สามารถตรวจสอบว่าพัสดุ จดหมายลงทะเบียนของน้องว่ามาถึงที่คณะหรือยัง ได้ที่เว็บ http://insa.buu.ac.th ครับ)

ตัวอย่าง

นางสาวพอใจ  เหรียญทอง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20131

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88