หากเกิดปัญหาอยากหาคนปรึกษา แต่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าง สามารถปรึกษาใครได้บ้าง ?

สามารถปรึกษาได้กับอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษทุกท่าน หน้าที่สรุปง่าย ๆ คือ ดูแลเรื่องราวของกิจกรรมและความเป็นอยู่ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ (ถ้าไม่ทราบรายชื่ออาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ดูได้ที่เว็บงานกิจการนิสิต http://insa.buu.ac.th) แต่หากไม่กล้าเข้าไปติดต่อหรือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ก็สามารถเข้ามาปรึกษาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษได้โดยตรงที่สำนักงานผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ (SD-510) อาคารสิรินธร ยินดีให้คำปรึกษาเสมอครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3