อยากติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สามารถติดตามได้จากที่ไหนบ้าง ?

น้อง ๆ สามารถติดตามข่าวสารของทางคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้หลายช่องทางนอกจากการติดประกาศตามลิฟท์ นั่นคือ เว็บไซต์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ http://www.informatics.buu.ac.th และเว็บไซต์งานกิจการนิสิต http://insa.buu.ac.th นอกจากนี้มียังสังคมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นเฟชบุค หรือทวิตเตอร์ โดยเฟชบุคของคณะวิทยาการสารสนเทศ สามารถเข้าได้ที่ http://www.facebook.com/InformaticsBuu และยังมีเฟชบุคของงานกิจการนิสิต เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนิสิตที่ http://www.facebook.com/insaBurapha และยังมีทวิตเตอร์งานกิจการนิสิตให้ติดตามกันอีกด้วย http://twitter.com/insabuu ชอบใช้บริการอันไหนเลือกใช้กันได้เลยนะครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b