อยากทราบว่า ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ที่ไหนบ้าง ?

ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดคอมพิวเตอร์ไว้ให้น้อง ๆ ได้ใช้งานกัน มีของสำนักคอมพิวเตอร์ 2 จุด คือ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 และของสำนักหอสมุด ชั้น 6 และอย่าลืมว่าให้นำบัตรประจำตัวนิสิตติดตัวไปด้วยนะครับ

ในส่วนของคณะวิทยาการสารสนเทศ ก็มีจัดห้องปฏิบัติการไว้ให้บริการ 1 ห้อง คือ ห้อง SD-417 โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 24.00 น.  โดยจะต้องใช้คีย์การ์ดส่วนบุคคลในการเข้าใช้ห้องครับ

Permanent link to this article: https://insa.buu.ac.th/2010/?question=%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1